Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Forsikringsordninger

Når du utsettes for en skade er det svært viktig å melde fra til de ulike forsikringsselskapene så snart som mulig, og senest innen ett år etter skadedato for ikke å miste rett til erstatning.

Dersom du skader deg i en trafikkulykke, er du dekket under den lovpålagte ansvarsforsikringen knyttet til kjøretøyet. Bilansvarsloven og skadeserstatningsloven har bestemmelser om at du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde inntruffet. Med andre ord skal forsikringsselskapet dekke hele ditt økonomiske tap.

Ved en skade som oppstår i jobbsammenheng, er du forsikret under arbeidsgivers lovpålagte yrkesskadeforsikring. Erstatningsberegningene her er standardiserte basert på din alder og skadens omfang, slik at du kan risikere ikke å få dekket ditt tap fullt ut. Er du ansatt i stat eller kommune, er du i tillegg omfattet av Hovedtariffavtalen, som også gir deg ytterligere fordeler ved at den også dekker skade inntruffet på vei til/ fra jobb.

I en del tilfeller er en skade både en trafikkulykke og yrkesskade, og i så fall kan du velge hvilket regelsett du vil ha erstatningsutbetaling under. Du får ikke erstatningsoppgjør under begge forsikringene, men du velger den forsikringen som gir deg høyest erstatning.

I tillegg til ovennevnte lovpålagte forsikringer kan du være dekket under friville forsikringsordninger. Dette kan være ulykkesforsikringer, reiseulykkesforsikringer, personalgarantidekninger via arbeidsgiver. Andre ulykkesforsikringer kan også være via medlemskap foreninger eller forbund, forsikringer ved bruk av kredittkort med mer. Du kan også være dekket via samboer, ektefelle eller foreldre.

En del skadelidte har også tegnet uføreforsikringer som kommer til utbetaling ved varig uførhet, enten i form av engangsutbetaling (uførekapitalforsikring) eller løpende ytelser (uførepensjonsforsikringer). Dette kan være betydelige erstatningsbeløp om du har sørget for å forsikre deg godt i forkant.

Det er med andre ord flere forsikringer du kan være omfattet av, men som du kanskje ikke vet om eller tenker på at kan være aktuell.

Advokatene vi samarbeider med har spesialkompetanse i å kartlegge alle forsikringsordningene du er omfattet av.

Om ønskelig tar advokaten seg også av all korrespondanse med de respektive forsikringsselskapene, herunder melding av skaden og oppfølgning frem til det endelige erstatningsoppgjør finner sted.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn