Under finner du skjemaer som skal fylles ut og sendes til Norges Whiplash Forbund. Om du lurer på noe angående utfyllingen av skjemaene, vennligst ta kontakt med oss.

Print ut og returner de til oss. Adresse og telefonnummer finner du til venstre på vår nettside.


Last ned fil

SKADESKJEMA.

Last ned fil SKADESKJEMA.doc
(48kb - 6 sec at 64K ISDN)

REGISTRERINGSSKJEMA

Last ned fil Skjema1.doc
(26kb - 3 sec at 64K ISDN)

FULLMAKT

Last ned fil FULLMAKT.doc
(24kb - 3 sec at 64K ISDN)

TILLEGGSSKJEMA MOR

Last ned fil TILEGGSSKJEMAMOR.doc
(24kb - 3 sec at 64K ISDN)

TILLEGGSSKJEMA FAR

Last ned fil TILLEGGSSKJEMAFAR.doc
(24kb - 3 sec at 64K ISDN)

SPØRRESKJEMA- SIVIL STATUS

Last ned fil SPRRESKJ...doc
(25kb - 3 sec at 64K ISDN)