Behandling


Alle mennesker er forskjellig. Vi er enkeltindivider med individuelle behov. Om vi skulle komme utenfor en ulykke vil vi oppfatte symptomer, plager og problemet på en unik måte.

For at du som pasient skal få best mulig behandling og oppfølging anbefaler vi deg å gjøre følgende:

  • Vær en "flink" pasient
  • Sørg for at behandleren forstår deg og ditt problem. Samtale og kommunikasjon er nøkkelen til en god behandling
  • Tilegn deg kunnskap og forståelse om tema
  • Spør spørsmål. Hva, hvordan og hvorfor?
  • Oppsøk flere behandlere og få flere synspunkter
  • Følg med på dosering av medisiner
  • Vær kritisk

hands.jpg